Blog

Fizikalna medicina

Skakačko koleno

Šta je skakačko koleno? Skakačko koleno (Jumper knee) predstavlja sindrom prenaprezanja koji karakterišu patološke promene infrapatelarnog i delom suprapatelarnog ligamenta. Najčešća je sportska povreda kolena,

Pročitajte više »
Fizikalna medicina

Facijalni živac

Šta je facijalni živac? Facijalni živac (nervus facialis) je mešoviti kranijalni nerv koji sadrži motorna, senzitivna i parasimpatička vlakna. Oštećenje facijalnog nerva može biti: centralno

Pročitajte više »
Fizikalna medicina

Spiralna stabilizacija

Šta je spiralan stabilizacija? Spiralna stabilizacija je metod kineziterapije kojom tretiramo akutne i hronične bolove u leđima, vratu, ramenima i kukovima različite etiologije, skoliozu, lordozu,

Pročitajte više »
Fizikalna medicina

Schroth metoda

Šta je skolioza? Prema definiciji Društva za istraživanje skolioza (Scoliiosis Research Society) skolioza je složena trodimenzionalna deformacija kičmenog stuba sa bočnom krivinom u frontalnoj ravni,

Pročitajte više »
Fizikalna medicina

Kegelove vežbe

Inkontinencija nastaje kao stanje nevoljnog oticanja mokraće, koje se može objektivno dokazati, a bolesniku je to socijalni i higijenski problem koji značajno remeti kvalitet života.

Pročitajte više »
Fizikalna medicina

Ergon tehnika

Šta je ERGON tehnika? ERGON tehnika predstavlja terapijski metod koji kombinuje statičke i dinamičke manipulacije mekih tkiva u tretmanu neuromišićnih problema, uz pomoć specijalno osmišljenog

Pročitajte više »
Fizikalna medicina

Kineziotejping

Šta je Kineziotejping? Kineziotejping (terapija elastičnim terapijskim trakama) podrazumeva upotrebu elastičnih traka sa adhezivnom supstancom u terapijske svrhe. Trake koje se koriste u kineziotejpingu zbog

Pročitajte više »
Scroll to Top