Šta je Kineziotejping?

Kineziotejping (terapija elastičnim terapijskim trakama) podrazumeva upotrebu elastičnih traka sa adhezivnom supstancom u terapijske svrhe. Trake koje se koriste u kineziotejpingu zbog svoje elastičnosti, adhezivnosti, mehaničke strukture, teksture i mogućnosti privlačenja (odizanja) imaju uticaj na kožu, somatosenzorni sistem (mehano i proprioceptivne receptore), mišićnu snagu, obim pokreta, stabilizaciju zglobova i poboljšanje protoka krvi i limfe.
S obzirom da dobro prianja uz telo traka dovodi do odizanja epidermisa što redukuje aktivaciju mehanoreceptora dovodeći do redukcije bola. Ova tehnika može dovesti do povećanja ili smanjenja mišićne snage.

U odnosu na to šta želimo postići postoje dve tehnike:
  • facilitaciona tehnika ili tehnika rasterećenja podrazumeva da zategnutost trake koja se aplikuje treba bude 15-35% od maksimalne zategnutosti. Na ovaj način se poboljšava neuronska komunikacija, izaziva se koncentrično povlačenje fascije i povećava se broj regrutovanih motornih jedinica, a samim tim i mišićna snaga. Povećanje mišićne snage je detektovano i EMNG ispitivanjem.
  • inhibiciona tehnika podrazumeva aplikaciju trake bez zategnutosti što izaziva inhibicija aktivnosti motoneurona, ekscentričnu zategnutost fascije i smanjenje broja regrutovanih motornih jedinica.
Indikacije za primenu kineziotejpinga su: bolna stanja mišićno skeletnog sistema, mišićni spazam, kod mišićne slabosti i deformiteta kao suporativna terapija.

Kontraindikacije do sada nisu poznate.

Autor: Dijana Jaćimović, VST

Ostali povezani članci

Scroll to Top