Šta je skolioza?

Prema definiciji Društva za istraživanje skolioza (Scoliiosis Research Society) skolioza je složena trodimenzionalna deformacija kičmenog stuba sa bočnom krivinom u frontalnoj ravni, rotacijom u transverzalnoj ravni i promenom profila u sagitalnoj ravni.

Mnoga istraživanja su pokušala da objasne etiologiju skolioze, no to do danas nije u potpunosti razjašnjeno. Smatra se da je uzrok multifaktorijalan i da pored genetskih faktora, na pojavu skolioze utiču faktori rasta i hormoni, metaboličke promene u mišićima, metabolizam proteoglikana i kolagena kao i biomehaničke promene na kičmi.

Skolioze se dele na:
  • nemorfološke – nestrukturalne odnosno posturalne, i
  • morfološke odnosno strukturalne skolioze.
Dijagnozu skolioze postavljamo na osnovu kliničkog i radiološkog pregleda. Kliničkim pregledom prvu sumnju na skoliozu pobuđuje asimetrija leđa i denivelacija ramena. Nakon inicijalne procene izvodi se test pretklona (Adamsov test) kada pacijent izvodi fleksiju trupa, sa ispruženim kolenima i pruženim rukama. U tom položaju procenjujemo prisustvo krivine i rebarne grbe na strani konveksiteta krivine.

Šta je Schroth metoda?

Schroth metoda je jedinstvena metoda, koja je fokusirana na ponovnom uspostavljanju spinalne simetrije. Pored sile sopstvenih mišića, Schroth se oslanja na silu gravitacije i na silu dodatnog opterećenja. Cilj metode je da se uspostavi posturalni balans.

Ova metoda obuhvata korekciju lošeg držanja tela, raznih oblika deformiteta kičmenog stuba (skolioza, kifoza, i drugo). Posebno je uspešna kod dece u razvoju.

Osim dinamičkih vežbi, uče se i vežbe disanja, prvenstveno sa jednim plućnim krilom radi korekcije rotatornih deformiteta grudnog segmenta kičmenog stuba.

U zavisnosti od klasifikacije skolioze i uzrasta pacijenata sama obuka traje od 15 do 20 dana. Inicijalni period je važan jer je u početku važno napraviti korekciju mišićnog disbalansa, korekcije disanja, i uvođenja određenih vrsta vežbi kojim se deformitet može ublažiti.

Da bi korekcija bila uspešna, potrebno je aktivno učestvovanje pacijenta kao i roditelja radi promene kvaliteta svakodnevnog života.
PRE
POSLE

Autor: Dijana Jaćimović, VST

Schroth terapeut​

Ostali povezani članci

Scroll to Top