Šta je facijalni živac?

Facijalni živac (nervus facialis) je mešoviti kranijalni nerv koji sadrži motorna, senzitivna i parasimpatička vlakna.

Oštećenje facijalnog nerva može biti:

  • centralno (centralna paraliza), kada nastaje slabost ili oduzetost madibularne grane, odnosno mišića donje usne i brade. Uzrok je oštećenje centralnog nervnog sistema. Slabost se javlja na suprotnoj strani od strane lezije centralnog nervnog sistema (CNS).
  • periferno (periferna paraliza), kada nastaje slabost ili oduzetost temporalne, zigomatične i bukalne grane, odnosno mišića čela, obraza i donje vilice. Slabost se javlja na strani lezije.

Uzroci oštećenja facijalnog živca mogu biti raznoliki: zapaljenje, tumori, traume, hladnoća, demijelinizacione bolesti CNS-a, vaskularne lezije CNS-a, herpes zoster virus, i drugo.

 Belova paraliza nastaje akutno i karakteriše se slabošću ili oduzetošću mišića jedne polovine lica. Kliničku sliku karakteriše nekoliko simptoma, tako da pacijent:

  • ne može da nabere čelo,
  • ne može zatvori oko. Pri pokušaju da se zatori oko jabučica krene nagore i u polje, a kapak ne može da se zatvori (Belov fenomen). Suze se prelivaju preko donjeg kapka.
  • ne može da pokaže zube, ugao usana je spušten.

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda i dopunskih neuroradioloških pretraga (rentgen, magnetna rezonanca, itd.).

Terapije može biti medikamentozna, fizikalna, komplementarna i operativna. Od terapijskih modaliteta komlementarne i fizikalna medicine od najvećeg značaja su akupunktura, laseroterapija, elektrostimulacija i kineziterapija. Uvođenjem Neuroproloterapije u terapijski protkol povećali smo terapijske mogućnosti u tretmanu ovog stanja.

Kombinacijom navedenih terapijskih modaliteta kreiramo individualni plan lečenja, a višegodišnje iskustvo nam omogućava da periferne lezije facijalnog živca lečimo sa velikim uspehom i u optimalnom vremenskom periodu.

Autor: Doc. dr Saša Milićević

Ostali povezani članci

Scroll to Top