Šta je fascijalna manipulacija ili Stecco metoda?

Fascijalna manipulacija ili Stecco metoda je kineziterapijska tehnika kojom se tretira duboka fascija. Ovu tehniku razvio je italijanski fizioterapeut Luigi Stecco 1980-ih, sa ciljem da proceni i tretira globalnu fascijalnu disfunkciju. Metoda se zasniva na biomehaničkom modelu koja u fokus stavlja ulogu fascije, posebno duboke mišićne fascije u lečenju mišićno-skeletnih poremećaja i disfunkcije unutrašnjih organa.
Fascija je elastična membrana koja se sastoji od kolagenih vlakana koja povezuje sve delove našeg tela, obavijajući i istovremeno razdvajajući različite mišiće, kosti i organe. Povezuje i koordinira mišićima i zglobovima, usklađujući funkcionisanje različitih delova tela.
Fascija se sastoji iz sledećih slojeva:
  • površna fascija,
  • duboka fascija,
  • visceralna fascija.
Sposobnost ovih slojeva da klize jedan po drugom obezbeđuje hijaluronska kiselina. Kao posledicu slepljivanja (denzifikacije) između slojeva fascije, imamo disbalans, različita mišicno skeletna oboljenja i probleme sa sistemom visceralnih organa.
Tretmanu prethodi pregled koji podrazumeva detaljno uzimanje anamneze, kao i ispitivanje bolnih pokreta (smer kretanja, obim, stepen bola). U slučaju Stecco metode biramo delove tela za pregled, a zatim palpacijom detektujemo centre koordinacije (specifične tačke) koji su bolni ili ukazuju na denzifikaciju. Na taj način definišemo plan tretmana koji je individualan i specifičan za svakog pacijenta u skladu sa tegobama, komorbiditetima i kontraidikacijama za sprovođenje procedure.
Dubokom frikcionom masažom specifičnih tačaka generišemo toplotu i time doprinosimo promeni gustine hijaluronske kiseline i otklanjaju denzifikacije. Duboka frikcija izvodi se koriščenjem proksimalnih zglobova ili vrhova prstiju ili lakatom, zavisno od dela tela koji se tretira. Rezultat tretmana je smanjenje bola i povecanje obima pokreta segementa koji je bolan.
Indikacija za primenu Stecco metode su: lumbalni sindrom, cervikalni sindrom, bol u kolenu, tendinopatije, plantarni fasciitis, i dr. Prednost ove tehnike je u tretiranju na udaljenim tačkama. Na taj način radi se na opuštanju duž fascijalne linije i dovodi do smanjenja tenzije na bolnom mestu, što je izuzetno pogodno u akutnim stanjima.
Ne postoje specifične kontraindikacije za sprovođenje Stecco metode.
Opšte kontraindikacije za sprovođenje fascijalne manipulacije su: febrilna stanja i lokalne infekcije, maligna oboljenja, lokalna oštećenja na koži, i drugo.

Autor: Anđela Milosavljević, VST

Ostali povezani članci

Scroll to Top