Poliklinika Analgesis Group

Poliklinika Analgesis Group i nakon sedam godina postojanja nastavlja da se fokusira na pružanje visokih standarda i primeni najsavremenijih terapijskih metoda i modaliteta u tretmanu bolnih stanja, fizikalnoj i regenerativnoj medicini. Naš ljubazan i profesionalni tim sastavljen od iskusnih lekara i terapeuta edukovan je i sertifikovan iz oblasti medicine bola, fizikalne medicine i rehabilitacije, reumatologije, ortopedije, neurologije, urologije, endokrinologije, predijatrije, kardiologije, spinalne hirurgije i regenerativne medicine.
Ideja o osnivanju zdravstvenog sistema sa integrativnim pristupom u tretmanu bola proistekla je iz dugogodišnjeg iskustva sa pacijentima kojima su bili potrebni meseci kako bi dobili pravu dijagnozu i adekvatnu terapiju. U tretmanu bolnih stanja razvili smo jedinstven koncept sve na jednom mestu gde osim pregleda i dijagnostike možete da sprovedete i terapiju. Terapijski pristup je takođe jedinstven i podrazumeva kombinaciju: medikamentozne, komplementarne (akupunktura), fizikalne i regenerativne medicine.
Veliki broj terapijskih modaliteta i dobra saradnja sa lekarima različitih specijalnosti nam omogućava da u tretmanu bolnih stanja pristupimo individualno, multimodalno i multidisciplinarno. Sa ovakvim pristupom lečenju uspeh je garantovan.

Nezaobilazni deo tretmana predstavlja regenerativna medicina koja sve više nalazi svoje mesto u terapiji bola, ortopediji i fizikalnoj medicini. U našoj Poliklinici je formiran RegenLab Centar za regenerativnu medicinu u kojem se koriste Regen Lab preparati za: PRP, ACP i Celular matriks. Primena Proloterapije i Neuro Proloterapije u regenerativnoj medicini čini Polikliniku jedinstvenom u regionu.
S obzirom da se značajan procenat melanom kože razvija iz postojećih mladeža, a da su karcinomi kaže najčešći tip malgniteta u svetu, formirali smo Centar za mladeže i tumore kože gde smo pacijentima smo omogućili sve za mladeže i suspektne tumore na jednom mestu:
  • klinički pregled – analiza mladeža po ABCDE pravilu (ABCDE rule),
  • dermoskopski pregled mladeža – po metodi analize obrasca (pattern analysis),
  • softverski follow up – leviacam, fotofinder,
  • hirurško uklanjanje mladeža (preventivno ili terapijsko), i
  • histopatološka analiza uklonjenog mladeža.
Kako bi pacijentima omogućili komletno rešenje za gotovo sve nedostatke na koži u Poliklinici je u svakodnevni rad uveden najsavremeniji uređaj Alma Harmony XL Pro – laser sa više od 65 medicinskih i estetiskih indikacija.

Možemo da se pohvalimo da smo jedna od retkih zdravstvenih ustanova koja se bavi urodinamskim ispitivanjem mokraćne bešike. Česte urinarne infekcije, stres inkontinencija, noćno mokrenje, i drugo, su samo neki od razloga zašto bi trebali da uradite ovo ispitivanje. Zbog toga je u Poliklinici počeo sa radom Centar za inkontinenciju gde na najsavremenijem aparatu za urodinamsko ispitivanje Nexam Pro možete da ispitate funkcionalnost donjeg urinarnog trakta i mišića koji učestvuju u aktu mokrenja. Iako mnogi misle da je ovo prevashodno urološki ili ginekološki problem, multidisciplinarnim pristupom urologa, ginekologa, fizijatra i fizioterapeuta uspeli smo da, osim dijaganostike, pacijentima omogućmo i lečenja kroz različite vidove stimulacija i programa vežbi. Primena Neuro Proloterapije u tretmanu inkontinencije čini Polikliniku jedinstvenom u regionu.
Jedna od prednosti koju želimo da istaknemo je mogućnost da pacijenti sprovedu dijagnostiku i lečenje u udobnosti svog doma ili poznatog okruženja. Naše osoblje nosi svu neophodnu opremu za pružanje dijagnostike i trapije istog kvaliteta kao što biste dobili u Poliklinici. U okviru terapije pružamo edukaciju o odgovarajućim tehnikama transfera i mobilnosti, prevenciji padova i sprovodimo sveobuhvatan program vežbanja u kućnim uslovima.

Saradnju ostavarujemo i sa mnogim kompanijama u cilju prevencije poremećaja koštano-zglobnog sistema nastalih neadekvatnim uslovima rada i smanjenja broja dana odsustvovanja sa posla. Lečenje podrazumeva rad sa vašim zaposlenim u Poliklinici ili na radnom mestu radi vaše udobnosti i obuhvata obuku programa vežbi, preventivnim merama i zaštinim položajima. Tretman uključuje procenu i korekciju držanja, ergonomske procene i kineziterapiju.

Poliklinika Analgesis Group ima potpisane ugovore sa najvećim osiguravajućim kućama u Srbiji: Triglav osiguranje, Dunav osiguranje, Generali osiguranje, Uniqa osiguranje, Wiener Städtische osiguranje, Milenijum osiguranje, a saradnju ostvaruje i sa vodećim osiguravajućim kućama u inostranstvu. Zahvaljujući tome, u našoj ustanovi se možete lečiti o trošku osiguranja, ukoliko vaša polisa pokriva usluge koje pružamo.
Svojim pacijentima koji imaju potrebu za bilo kojom vrstom dijagnostike ili operativnog lečenja koje se još uvek ne radi u našoj zemlji, obezbeđujemo i mogućnost lečenja u inostranstvu kod najeminentnijih evropskih i svetskih lekara.
Kontaktiraje nas za sve informacije
Scroll to Top