Blog

Medicina bola

Proloterapija

Šta je Proloterapija? Proloterapija je nehirurška regenerativna tehnika ubrizgavanja male količine iritativnog rastvora na mesto bola degenerativno izmenjenog zgloba, tetiva i ligamenata. Kao iritativni rastvor

Pročitajte više »
Medicina bola

Neuro Proloterapija

Šta je Neuro Proloterapija? Neuro Proloterapija (Perineuralna injekciona terapija) predstavlja injekcionu palpatorno vođenu subkutanu aplikaciju rastvora 5% Glukoze duž senzitivnih nerava u cilju tretiranja hroničnog

Pročitajte više »
Medicina bola

Trigeminalna neuralgija

Trigeminalna neuralgija (neuralgia n.trigeminus, TN) predstavlja sindrom bola jedne strane lica koji se karakteriše kratkotrajnim, jednostranim bolom u predelu inervacije trigeminalnog nerva. Bol je veoma

Pročitajte više »
Medicina bola

Bol

Šta je bol? Prema definiciji Internacionalnog udruženja za istraživanje i tretman bola (International Association for the Study of Pain – IASP) bol je neprijatno senzitivno

Pročitajte više »
Scroll to Top