Blog

Fizikalna medicina

Kineziotejping

Šta je Kineziotejping? Kineziotejping (terapija elastičnim terapijskim trakama) podrazumeva upotrebu elastičnih traka sa adhezivnom supstancom u terapijske svrhe. Trake koje se koriste u kineziotejpingu zbog

Pročitajte više »
Dermatologija

Radio hirurgija

Šta predstavlja radio hirurgija u dеrmatohirurgiji? Radio hirurgija (radiofrеkvеntna ili radiotalasna hirurgija) u dеrmatologiji se primenjuje za manjе hirurškе zahvatе kao što su uklanjanjе različitih

Pročitajte više »
Medicina bola

Trigeminalna neuralgija

Trigeminalna neuralgija (neuralgia n.trigeminus, TN) predstavlja sindrom bola jedne strane lica koji se karakteriše kratkotrajnim, jednostranim bolom u predelu inervacije trigeminalnog nerva. Bol je veoma

Pročitajte više »
Medicina bola

Bol

Šta je bol? Prema definiciji Internacionalnog udruženja za istraživanje i tretman bola (International Association for the Study of Pain – IASP) bol je neprijatno senzitivno

Pročitajte više »
Scroll to Top