Sindrom karpalnog tunela

Karpalni tunel je zatvoren prostor ovalnog oblika koji se nalazi u korenu šake sa volarne strane kroz koji prolaze tetive mišića fleksora prstiju, radijalna i ulnarna arterija i medijalni i ulnarni nerv (n. medianus i n.ulnaris). Ovaj sindrom je dva puta češće javlja kod žena. Etiologija nastanka je multifaktorijalna.

Glavni simptomi su:

  • bol u korenu šake,
  • smanjen površni senzibilitet,
  • parestezije (mravinjanje, trnjenje) u prva tri prsta šake (područje inervacije n.medianus-a),
  • slabost mišića fleksora prstiju pri pokušaju štipanja palcem i kažiprstom i pri stisku šake,
  • nespretnost šake,
  • atrofija mišića tenara.

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i kliničkog ispitivanja n. medianus i elektromioneurografija (EMNG).

Radi bolje orijentacije može se koristiti Brocmanova podela ovog sindroma na četiri stepena:
  • I stepen – simptomi nastaju samo pri aktivnostima, nema ih pri mirovanju.
  • II stepen – pacijent povremeno ima simptome, smanjen je senzibilitet na površinski dodir, digitalni kompresivni test je obično pozitivan (trnjenje), Falenov i Tinelov znak mogu pozitivni i negativni.
  • III stepen – simptomi su učestali, a testovi Falenov i Tinelov su pozitivni, ispoljava se slabost mišića tenara.
  • IV stepen – simptomi su stalno prisutni, postoji atrofija tenara.

Terapija može biti neoperativna i operativna.

Neoperativna se sastoji iz primene:

Operativno lečenje se preporučuje kada neoperativno lečenje nije dalo rezultate. Nakon sprovedenog operativnog lečenja neophodno je sprovoesti fizikalni tretman.

Autor: Doc. dr Saša Milićević

Ostali povezani članci

Scroll to Top