Vitimin D i Kalcijum u terapiji Osteoporoza

Osteoporoza predstavlja najčešću metaboličku bolest skeleta koja nastaje usled disbalansa između formiranja i resorpcije kosti što dovodi do gubitka koštane mase i redukcije mineralne gustine kosti (bone mineral density BMD). Simptomi bolesti se najčešće ne ispoljavaju do nastanka preloma.

Osteoporoza može biti:

Generalizovana:
  • Primarna osteoporoza – javlja se u menopauzi, obično zahvata žene 50-65 godina,
  • Sekundarna osteoporoza – obično udružena sa nekim oboljenjem (oboljenja bubrega i gastrointestinalnog trakta, reumatoidni artritis i drugo) ili sa lekovima (primena visokih doza kortikosteroida duže od 3 meseca može poremetiti funkciju osteoblasta i stvaranja kostiju).
Lokalizovana: u sklopu Kompleksnog regionalnog bolnog sindroma i neadekvatno sraslih preloma.

Kalcijum

Obezbeđivanje adekvatnog dnevnog unosa kalcijuma je bezbedan i povoljan način redukcije rizika od preloma. Preporuke za dnevni unos Kalcijuma kod odraslih su 1000 mg, a kod starijh od 65 godina su 1500 mg. Većina pacijenata obezbeđuje dovoljan unos kalcijuma hranom, a kliničkim pregledom i dopunskim analizama se procenjuje da li je neophodna suplementacija. Unos veće doze od preporučene može povećati rizik za nastanak kamena u bubregu, a nema dokaza da daje dodatnu jačinu kostima.

Vitamin D

Igra važnu ulogu u apsorpciji kalcijuma iz creva. Preporuke za standardizovan unos Vitamina D (kalciferol), su 800-1000 IU dnevno, nakon čega se on pretvara u aktivan oblik i ispoljava svoje dejstvo na organizam. Višak neaktiviranog Vitamina D se taloži u masnim tkivima odakle se otpušta prema potrebama organizma.

Ukoliko su laboratorijskim analizama utvrđene snižene vrednosti vitamina D (<50 nmol/L), savetuje se primena 50.000 IU jednom nedeljno tokom 8 nedelja nakon čega se sprovodi ponovna analiza i terapija se koriguje prema nalazima.

Aktivirani vitamin D (alfakalciferol) predstavlja farmakološki tretman kod pacijenata sa veoma niskim vrednostima vitamina D. Koristi se za brzu nadoknadu i regulaciju, povećava resorpciju kalcijuma i mineralnu gustinu, ali ne stvara depoe u masnim tkivima i neiskorišteni višak se izbacuje iz organizma.

Autor: Doc. dr Saša Milićević

Ostali povezani članci

Scroll to Top