Šta je Neuro Proloterapija?

Neuro Proloterapija (Perineuralna injekciona terapija) predstavlja injekcionu palpatorno vođenu subkutanu aplikaciju rastvora 5% Glukoze duž senzitivnih nerava u cilju tretiranja hroničnog neuropatskog bola koji reaguje na glukozu.

Osnivač Neuro Proloterapije dr Džon Lifgot (John Lyfgogt) je pošao od pretpostavke da hronični neuropatki bol može nastati i kao posledica smanjenog nivoa Glukoze (energije) u tankim nemijelisanim vlaknima – neuroglikopenia.

Povezanost smanjenog nivoa Glukoze (neuroglikopenia) i hroničnog bola je i dalje nedovoljno razjašnjena. Rezultati studija koje su ispitivale mehanizam nastanka neuropatskog bola su ukazale da su za pojavu bola kod smanjenog nivo Glukoze u nervnom tkivu zaduženi specifični senzorineuralni mehanizmi i neuroinflamacija.

Ispitivanja povezanosti neuroglikopenie i bola su pokazala da važnu ulogu igraju kapsaicin zavisni Trp V1 receptori koji s jedne strane moduliraju transport glukoze u nervna vlakna, a s druge produkuju supstancu P i kalcitonin gen zavisni peptid koji izazivaju bol.

Neuro Proloterapija predstavlja inovativnu injekcionu proceduru čiji je primarni terapijski efekt na homeostazu Glukoze u tkivima, a sekundarni na neuropatski bol pokazan na rastućem broju studija sprovedenih kod različitih bolnih stanja. Direktna primena 5% Glukoze duž zahvaćenog nervnog puta dovodi do inhibicije TrpV1 receptora, što dalje modulira neuralnu aktivnost i inflamatornu reakciju i pomaže u obnavljanju normalne nervne funkcije. Ovaj indirektni analgetski efekat je našao primenu u skoro svim bolnim stanjima muskulo-skeletnog porekla i danas se sprovodi u velikom broju zemalja širom sveta.

Indikacije za primenu Neuro Proloterapije

Indikacije za primenu Neuro Proloterapije su: cervikalni i lumbalni sindrom, tendinopatije, CRPS, Carpal Tunels Sy, smrznuto rame, Morton neurom, Plantarni fascitis, Trigeminalna neurlagija, Pareza ili paraliza n. facialis, Sindrom nemirnih nogu, Glavobolje, Temporo-mandibularni bol, itd.

Kontraindikacije za primenu Neuro Proloterapije

Kontraindikacija za primenu Neuro Proloterapije nema. Potrebno je biti obazriv kod pacijenata sa diabetes mellitus.

Neuro Proloterapija predstavlja jednu od najkorisnijih metoda u borbi protiv hroničnih bolova. Povratak dnevnim i profesionalnim aktivnostima je moguć odmah nakon završene procedure. Lekar koji sprovodi ovu proceduru je potrebno da dobro poznaje perifernu inervaciju. Značajn podatak je da primena Glukoze nema interakcije sa drugim lekovima. Procedura traje 15-30 minuta, najviše 4-6 procedura u razmaku 7-10 dana.

Autor: Doc. dr Saša Milićević

Ostali povezani članci

Scroll to Top