Šta je Proloterapija?

Proloterapija je nehirurška regenerativna tehnika ubrizgavanja male količine iritativnog rastvora na mesto bola degenerativno izmenjenog zgloba, tetiva i ligamenata. Kao iritativni rastvor se koristi Glukoza u koncentraciji 15-25%.

Koliki je uspeh proloterapije?

Kažem svojim pacijentima da ako sprovedu Proloterapiju, postoji šansa od 80 do 85% da će imati najmanje 50% smanjenje bola, a kod nekih pacijenata može doći do potpune eliminacije bola.

Koji su primeri povreda koje su sportisti pretrpeli, a koje se leče proloterapijom?

S obzirom da je Proloterapija metoda kojom tretiramo oslabljene ili povređene ligamente, koji dovode do ligamentarne slabosti ili ligamentarnog bola, postoji veliki broj sportskih povreda koje se uspešno leče ovom metodom. Osim toga, ligamentarna slabost, a pre svih sakroilijačnog i iliolumbarnog ligament, je u preko 60% odgovorna za hronični lumbalni bol, koji se takođe uspešno leči Proloterapijom. Bol u vratu, plantarni fascitis, povrede ligamenata i mišića rotatorna manžente, teniski lakat su samo neki od hroničnih bolnilh stanja koje uspešno tretiramo ovom metodom.

Kada proloterapija nije najbolji tretman?

Neki ljudi se ne izleče Proloterapijom – obično su to ljudi koji su pušači, imaju autoimune bolesti ili uopšte nisu dobrog zdravlja. Ali ako ste zdravi i živite zdrav način života, Proloterapija je veoma uspešna.

Da li je tretman bolan i koliko je potrebno tretmana?

Da, kao i svaka druga injekciona tehnika. Zbog toga se ova procedura sprovodi u lokalnoj anesteziji, a Lidokain je i sastavni deo rastvora. Zbog prisustva lokalnog anestetika u rastvoru bol prestaje za otprilike 3 do 4 minuta nakon sprovedene procedure. Nekoliko sati kasnije, kada ovo nestane, imaćete pojačan bol i može trajati dan ili dva, ali onda će se to povući. Razlog pojačanje tegoba nije zbog procedure već zbog inflamatorna reakcije koju Proloterapijom želimo da izazovemo. Naime, visoke koncentracije glukoze izazivaju inflamatornu reakciju koja uzrokuje regeneraciju tkiva. Na taj jedinstven način regeneracije kroz inflamaciju dobijamo strukturu koja je najpribližnija fiziološkoj.

Obično se procedura sprovodi jednom mesečno, ukupno 4-6 procedura.
Šta nakon Proloterapije?
Neposredno nakon sprovedene Proloterapije plasiraju se tejping trake na tretiranu regiju. Preporučeno je staviti nešto toplo (termoterapijski fizikalni modaliteti, topla krpa, peškir i dr.) na predeo koji je tretiran. Sa kineziterapijom krenuti nakon 2-3 dana. Ne uzimati Nesterodine antiinfalamtorne lekove (Dikofen, Brufen, Numulid i dr.) već samo Paracetamol.
Rezultati odmah nakon primene Proloterapije
PRE
POSLE

Autor: Doc. dr Saša Milićević

Ostali povezani članci

Scroll to Top