Kineziterapija

Kineziterapija predstavlja primenu pokreta u terapijske svrhe. Sve osobe bez obzira na pol i uzrast imaju velike koristi od redovnog vežbanja. Dobro isplaniran kineziterapijski program poboljšava ukupno zdravlje, funkcionalnu sposobnost i kvalitet života. Zbog toga možemo reći da kineziterapija predstavlja važan metod u prevenciji i lečenju raznih patoloških i bolnih stanja.
Kinezitrapiju čine dva fundamentalna principa: primena vežbi i edukacija.

U Centru za bol i fizikalnu terapiju Analgesis kineziterapije predstavlja sastavni deo programa bolnih stanja. Kineziterapijski protokol zavisi od vrste bola, funkcionalnih sposobnosti i pridruženih bolesti. U Centru za bol ne postoje univerzalni protokoli ili grupne vežbe već je program individualan i promenljiv u skladu sa svakodnevnog procenom našeg tima. Program sprovode iskusni terapeuti koji svojim savetima značajno smanjuju broj ponovnih epizoda bola. Svi pacijenti koji sprovedu kineziterapijski programa u Centru za bol i fizikalnu terapiju Analgesis obučeni su programu vežbi i zaštitnim položajima i pokretima.

Osim bolnih stanja u Centru za bol i fizikalnu terapije sprovodimo i:

  • neurološku rehabilitaciju (CVI, Multiplex sclerosis, Parkinsonova bolest, itd),
  • neuroortopedsku rehabilitaciju (povrede kičmene moždine),
  • vertebrološku rehabilitaciju (lumbalni, cervikalni sindrom),
  • posttraumatsku rehabilitaciju (prelomi i povrede gornjih i donjih ekstremiteta).

U Centru za bol i fizikalnu terapiju sprovodimo kineziterpaijski program za:

  • dijabetesnu polineuropatiju i
  • jačanje mišića pelvičnog dna.

Bol u leđima, koje navike vode kvalitetnijem životu sa manje bola?

Bol u leđima, koje navike vode kvalitetnijem životu sa manje bola?

Predstavljanje klinike u emisiji Info Klinika na Pink TV

Predstavljanje klinike u emisiji Info Klinika na Pink TV

KORISNE INFORMACIJE

Centar za bol je zvanična ordinacija Baleta Narodnog pozorišta i Vaterpolo kluba Crvena Zvezda.

Imamo ugovore sa najvećim osiguravajućim kućama u Srbiji, GENERALI, UNIQA osiguranje i Wiener Städtische osiguranje.

NAŠE OSOBLJE

Doc. dr. Saša
Milićević
Bojana Milošević
fizioterapeut
Slider

KONTAKT

Baba Višnjina 19, Vračar
11100 Beograd, Srbija

+381 11 3444 111
+381 66 3444 11