Regenerativna medicina

Regenerativna medicina je relativno mlada oblast medicine koja ima za cilj da obnovi strukturu i funkciju oštećenih tkiva i organa i izleči povrede i bolesti koje se konvencionalnim medicinskim metodama ne mogu lečiti.

Potencijal regenerativne medicine je ogroman i ona je svoje mesto našla u skoro svim oblastima medicine (fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija, dermatologija, neurologija, hirurgija, interna medicina, i drugo).

Lekarski tim Poliklinike Analgesis Group prepoznao je potencijal regenerativne medicine i u saradnji sa renomiranom ustanovom RegenLab formirao je RegenLab Centar za regenerativnu medicinu. U našem Centru koristimo isljučivo preparate ovog renomiranog proizvođača što dodatno doprinosi kvalitetu usluga koje pružamo iz ove oblasti.
Naš Centar za regenerativnu medicinu se može pohvaliti da smo jedina privatna institucija u Srbiji koja od metoda regenerativne medicine sprovodi Proloterapiju i Neuro Proloterapiju.

Metode regenerativne medicine koje sprovodimo u Poliklinici Analgesis Group

Scroll to Top