Usluge Poliklinike Analgesis Group

U Poliklinici Analgesis Group okupili smo tim lekara specijalista i visokih strukovnih terapeuta koji su u stanju da odgovore i najvećim izazovima iz oblasti kojima se bavimo, a kako bismo svojim pacijentima omogućili brzu i preciznu dijagnostiku i integrativni pristup u lečenju po principu sve na jednom mestu. Ukoliko je etiologija vaših problema kompleksna, formiraćemo konzilijum koji je u stanju da efikasno osmisli i realizuje adekvatan pristup lečenju.

Fizikalna medicina

Medicina bola

Regenerativna medicina

Dermatologija

Ortopedija

Komplementarna medicina

Neurologija

Spinalna hirurgija

Interna medicina

Pedijatrija

Kozmetologija

Scroll to Top