EMNG

Elektomioneurografija (EMNG) je neurofizioška, komplementarna dijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava i koja nam omogućava da utvrdimo nivo, stepen i rasprostranjenost lezije. Pregled traje od 30-45 minuta i može biti manje ili više neprijatan.

Pregled se sastaoji iz dva dela:

Elektromiografija (EMG) – predstavlja deo pregleda kojim se registruju akcioni potencijali mišićnih vlakana i motornih jedinica ispitivanih mišića u fazi mirovanja, voljne umerene i maksimalne kontrakcije, a pomoću plasiranih iglenih elektroda u ispitivane mišiće.

Elektroneurografija (ENG) je metoda ispitivanja motornih i senzitivnih brzine provodljivosti ispitivanih nerava.

Bol u leđima, koje navike vode kvalitetnijem životu sa manje bola?

Bol u leđima, koje navike vode kvalitetnijem životu sa manje bola?

Pravilnom interpretacijom parametara dobijenih EMNG ispitivanjem možemo dobiti veoma korisne informacije koje u korelaciji sa kliničkim nalazom mogu ukazati na različita oštećenja perifernog nervnog i mišićnog sistema.

U našoj ordinaciji možete uraditi ovaj prelged ukoliko ste već dijagnostikovali ili postoji sumnja na sledeće oboljenja:

  • Radikulopatije – ovaj pregled pruža dragocene podatke o nivou i stepenu oštećenja, najčešće lumbosakralnih ili cervikalnih korena,
  • Polineuropatije – dijabetesne, uremijske ili etilne,
  • Fokalne neuropatije – traumatska oštećenja i kompresija nerva u fibroznom ili koštanom kanalu (Carpal tunnel sy, paraliza n.radijalisa u tokou sna, pareza n. facialis-a),
  • Demijelinizirajuće neuropatije, i
  • Pleksopatije.

Centar za bol i fizikalnu terapiju Analgesis raspolaže portabilnim EMNG aparatom novije generacije koji nam omogućava da ovaj pregled možemo da uradimo i u kućnim uslovima ukoliko to okolnosti nalažu.

Predstavljanje klinike u emisiji Info Klinika na Pink TV

Predstavljanje klinike u emisiji Info Klinika na Pink TV

Predstavljen prvi Centar za bol „Analgesis“

Predstavljen prvi Centar za bol „Analgesis“

KORISNE INFORMACIJE

Centar za bol je zvanična ordinacija Vaterpolo kluba Crvena Zvezda i Saveza košarkaša u kolicima Srbije.

Imamo ugovore sa najvećim osiguravajućim kućama u Srbiji, GENERALI, UNIQA, Wiener Städtische i Triglav osiguranjem.

NAŠE OSOBLJE

Doc. dr. Saša
Milićević
Bojana Milošević
fizioterapeut
Slider

KONTAKT

Baba Višnjina 19, Vračar
11100 Beograd, Srbija

+381 11 3444 111
+381 66 3444 11