Elektomioneurografija (EMNG)

Elektomioneurografija (EMNG) je neurofizioška, komplementarna dijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava i koja nam omogućava da utvrdimo nivo, stepen i rasprostranjenost lezije. Pregled traje od 30-45 minuta i može biti manje ili više neprijatan.
Pregled se sastoji iz dva dela:

  • Elektromiografija (EMG) predstavlja deo pregleda kojim se registruju akcioni potencijali mišićnih vlakana i motornih jedinica ispitivanih mišića u fazi mirovanja, voljne umerene i maksimalne kontrakcije, a pomoću plasiranih iglenih elektroda u ispitivane mišiće.

  • Elektroneurografija (ENG) je metoda ispitivanja motornih i senzitivnih brzine provodljivosti ispitivanih nerava.
Pravilnom interpretacijom parametara dobijenih EMNG ispitivanjem možemo dobiti veoma korisne informacije koje u korelaciji sa kliničkim nalazom mogu ukazati na različita oštećenja perifernog nervnog i mišićnog sistema.
U Poliklinici Analgesis Group možete uraditi ovaj pregled ukoliko ste već dijagnostikovali ili postoji sumnja na sledeće oboljenja:

  • Radikulopatije – ovaj pregled pruža dragocene podatke o nivou i stepenu oštećenja, najčešće lumbosakralnih ili cervikalnih korena,
  • Polineuropatije – dijabetesne, uremijske ili etilne,
  • Fokalne neuropatije – traumatska oštećenja i kompresija nerva u fibroznom ili koštanom kanalu (Carpal tunnel sy, paraliza n.radijalisa, pareza n. facialis-a),
  • Demijelinizirajuće neuropatije, i
  • Pleksopatije.
Poliklinika Analgesis Group raspolaže portabilnim EMNG aparatom novije generacije koji nam omogućava da ovaj pregled možemo da uradimo i u kućnim uslovima ukoliko to okolnosti nalažu.
Scroll to Top