Terapija bola

Centar za bol i fizikalnu terapiju Analgesis organizuje program terapije u trajanju od dve nedelje za pacijente sa akutnim i tri nedelje za pacijente sa hroničnim bolom, kojima bol predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, remeti ih u obavljanju aktivnosti dnevnog života i utiče na kvalitet života.

Naš program se sastoji iz:

  • Početne evaluacije pacijenata koja nam pomaže da utvrdimo o kojoj se vrsti bola radi – akutnom ili hroničnom. Korišćenjem uputnik za bol (DN4 upitnik i Pain Detect) možemo da utvrdimo prisustvno neuropatske komponente bola. U toku pregleda koristimo neuropatski set kojim ispitujemo prisustvo mehaničke i termalne alodinije, reakciju na ubod igle i za pacijent sa dijabetičnom polineuropatijom Monofilament test. Ukoliko je potrebno predlažemo da se uradi i dodatna dijagnostika – MR, CT, elektromiografski pregled, UZ mekih tkiva, itd.
  • Nakon početne evaluacije naš lekar predlaže terapiju.
  • Terapija podrazumeva kombinaciju medikamentozne (NSAIL, intraartikularna infiltracije zglobova i mekih tkiva) i agenasa fizikalne medicine i rehabilitacije (TENS, laser, H struje – horizontalna terapija, IFS, DDS, galvanizacija itd.).
  • Nezaobilazni deo programa je kineziterapija pod kontrolom iskusnih fizio i radni terapeuta gde se pacijenti edukuju programu vežbi  i zaštitnim položajima i pokretim za određena bolna stanja. Pacijenti sa bolom treba da znaju da je jačanje mišićne snage i obuka zaštinih položaja važan deo ne samo našeg programa već i njihovog života. Usvajanjem programa vežbi i zaštitnih položaja u obavljanju svakodnevnih aktivnosti sprečićemo dalju iritaciju, smanjiti bol i mogućnost ponovljanja bolnih sindroma.
  • Naš program podrazumeva i psihiološku podršku prvenstveno za pacijente sa hroničnim bolom, gde se pacijenti edukuju raznim relaksacionim metodama u cilju kontrole bola, smanjenje upotrebe lekova i poboljšanje kvaliteta života.

U Centru za bol i fizikalnu terapiju Analgesis lekarski tim je u svakodnevnom kontaktu sa pacijentima, prati sprovođenje terapije, efekat primenjene terapije, promene intenziteta bola i u skladu sa tim predlaže smanjenje ili dopunu terapije.

Bol u leđima, koje navike vode kvalitetnijem životu sa manje bola?

Bol u leđima, koje navike vode kvalitetnijem životu sa manje bola?

Predstavljanje klinike u emisiji Info Klinika na Pink TV

Predstavljanje klinike u emisiji Info Klinika na Pink TV

Predstavljen prvi Centar za bol „Analgesis“

Predstavljen prvi Centar za bol „Analgesis“

KORISNE INFORMACIJE

Centar za bol je zvanična ordinacija Baleta Narodnog pozorišta i Vaterpolo kluba Crvena Zvezda.

Imamo ugovore sa najvećim osiguravajućim kućama u Srbiji, GENERALI, UNIQA osiguranje i Wiener Städtische osiguranje.

NAŠE OSOBLJE

Doc. dr. Saša
Milićević
Bojana Milošević
fizioterapeut
Slider

KONTAKT

Baba Višnjina 19, Vračar
11100 Beograd, Srbija

+381 11 3444 111
+381 66 3444 11