ACP i PRP terapija

ACP (Autologna kondicionirana plazma) i PRP (Platelets Rich Plasma, Terapija plazmom bogatom trombocitima) terapija predstavlja korišćenje dela krvne plazme bogate trombocitima, iz sopstvene krvi, koja u sebi sadrži faktore rasta i druge supstance. Faktori rasta su prirodni proteini koji se prvenstveno nalaze u trombocitima i koji aktivno učestvuju u lečenju i obnavljanju oštećenog i/ili obolelog tkiva.

Koristeći krv pacijenta, centrifugiranjem izdvajaju se trombociti koje se potom ubrizgavaju na povređeno mesto. Kako bi se obezbedilo ubrizgavanje na tačno željeno mesto koristi se ultrazvuk koji omogućuje lakše i preciznije određivanje mesta za ubrizgavanje. Trombociti nakon ubrizgavanja oslobađaju supstance (faktore rasta) koje potpomažu proces zarastanja i zaceljenja.

Koncentracijom trombocita na jedno mesto povećavamo količinu supstanci koje utiču na rast i potpomažu proces zarastanja.

Pacijentu se iz vene uzima 8-10 ml krvi, koja se specijalnom metodom prerađuje da bi se izdvojila određena, potrebna količina trombocita (Platelets). Dobijeni produkt se injekcijom infiltrira na ranije definisano obolelo/povređeno mesto. Cela procedura traje oko 30 minuta.
Široku primenu i odlične rezultate ovaj vid terapije daje u sledećim oblastima:
 • Ortopedija – u cilju regeneracije hijaline hrskavice,
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija – kod akutnih i hroničnih muskuloskeletnih promena, kod svih vrsta tendinopatija i kod parcijalnih ruptura mišića, ligamenata i tetiva,
 • Estetska medicina – stimuliše se regeneracija oštećenih ćelija i funkcionalni oporavak ćelija kože,
 • Plastična hirurgija i maksilofacijalna hirurgija – smanji mogućnost infekcije i druge komplikacije, koža se stimuliše i maksimalno regeneriše tako da su ožiljci skoro nevidljivi.
U relativne kontraindikacije, kada se uz adekvatnu pripremu pacijenta tretman može sprovesti, spadaju:
 • maligna oboljenja,
 • sistemska oboljenja krvi, i
 • akutna infektivna stanja.
Tretman se ne sme primeniti, kod pacijenata koji imaju:
 • autoimuna oboljenja koštano-zglobnog sistema,
 • hronična oboljenja jetre i bubrega,
 • primenu kortikosteroida 4-6 nedelja pre intervencije,
 • operativne intervencije u poslednjih 30 dana,
 • primenu antikoagulantne terapije, i
 • primenu nesteroidnih antiinfalmatornih lekova u poslednjih 7 dana.
Scroll to Top