Poruka direktora Poliklinike Analgesis Group

Poliklinika Analgesis Group nastavlja da se fokusira na pružanje visokih standarda u tretmanu bolnih stanja, fizikalnoj i regenerativnoj medicini. Prijateljskim i profesionalanim pristupom pacijentima pružamo individualnu uslugu prilagođenu njihovim potrebama.

Osim toga, veliki broj terapijskih modaliteta u sprovođenju tretmana i dobra saradnja sa lekarima različitih specijalnosti nam omogućava multidisciplinarni i multimodalini pristup tretmanu.

Naše osoblje je u potpunosti obučeno i sertifikovano za sve procedure koje se primenjuju u Poliklinici čime održavamo najviše standarde u oblastima kojima se bavimo.

Atraktivna lokacija na Vračaru i blizina Javnog parkinga olakšava pacijentima dolazak i boravak na terapiji.

Pored pacijenata koji sami finansiraju troškove lečenja, sve je više pacijenata sa privatnim zdravstvenim osiguranjem. Kako bi pratili ovaj trend Poliklinika je zaključila ugovore sa najvećim osiguravajućim kućama u Srbiji, a saradnju ostvaruje i sa osigravajućim kućama u inostranstvu.
Jedinstvenim pristupom u lečenju sve na jednom mestu omogućili smo pacijentima:
  • pregled lekara različitih specijalnosti,
  • dijagnostičke usluge za ispitivanje vaših tegoba,
  • najsavremeniji individualni terapijski pristup u lečenju bolnih stanja i regenerativne medicine,
  • kontinuirano praćenje pacijenata u toku tretmana,
  • iskusno, ljubazno i profesionalno osoblje koje će Vam pružiti podršku tokom Vašeg boravka u Poliklinici, i
  • izbor termina i kratko vreme čekanja.
Na kraju koristim priliku da Vam se zahvalim na vašoj kontinuiranoj podršci Poliklinici, koja predstavlja regionalni centar u tretmanu bolnih stanja i relevantnu ustanovu za regenerativnu medicinu.

Doc. dr Saša Milićević
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i
Subspecijalista medicine bola
Scroll to Top