Dermatologija

Dermatologija je jedna od retkih specijalističkih grana medicine koja se bavi lečenjem kože i vidljivih sluznica i koja terapijski obuhvata konzervativne i hirurške aspekte lečenja. Kao posebna grana medicine, izučava se medicinska kozmetologija, nauka koja se bavi negom i ulepšavanjem zdrave kože.

U Poliklinici Analgesis Group se bavimo pregledima, dijagnostikovanjem i lečenjem oboljenja kože i vidljivih sluznica. U okviru Poliklinike otovorili smo Centar za mladeže i tumore kože gde na jednom mestu možete obaviti pregled dermatologa – onkologa i sprovesti proceduru ukljanjanja mladeža, benignih ili malignih promena.
Pregled dermatologa je bezbolan, obavlja se uglavnom golim oko ili upotrebnom lampi sa uveličanjem ili dermoskopom. Za preged nije potrebna nikakava priprema. Nakon sprovedenog pregleda lekar savetuje određeni medicinski ili hirurški tretman, a nakon toga i kozmetički tretman lica i tela koji možete sprovesti u našoj Poliklinici.

Od intervencija koje sprovodimo su uklanjanje mladeža, malignih i dobroćudnih izraštaja na koži (bradavica, fibroma, cista, keratoza – promena nastalih delovanjem faktora sredine ili sunčanjem).

U okviru Poliklinike Analgesis Group moguće je obaviti:

 • Pregled lekara specijaliste dermatovenerologije,
 • Pregled subspecijaliste dermatologa-onkologa,
 • Specijalistički pregled dece,
 • Dermoskopiju,
 • Digitalnu i kompjuterizovanu dermoskopiju,
 • Dermoskopski skrining svih mladeža,
 • Dermoskopski skrinig svih mladeža sa slikanjem,
 • Hirurško ukljanjanje mladeža, benignih i malignih promena,
 • Biopsiju promena punch biopter,
 • Uklanjanje promena na koži laserom, i
 • Uklanjanje promena na koži radiotalasima.
Scroll to Top