Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi oboljenjima i poremećajima nervnog sistema.

U Poliklinici Analgesis Group se bavimo pregledima, dijagnostikom i lečenjem bolesti nervnog sistema.

Simptomi kao što su glavobolje, oduzetost jedne polovine tela (šlog), poremećaji u hodu, demencije i epilepsije, te drugi brojni poremećaji mogu da sugerišu na različita neurološka oboljenja (Parkinsonova bolest, Neuropatija, Mijastenija gravis, Multipla skleroza, i drugo).

Postavljanje dijagnoze je nekada moguće samo na osnovu detaljnog neurološkog pregleda, dok je u većini slučajeva potrebno uraditi dodatne dijagnostičke pretrage (Magnetnu rezonancu, Skener, Elektromioneurografiju, i drugo).
U okviru Poliklinike Analgesis Group moguće je obaviti:
Scroll to Top