Interna medicina

Interna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti unutrašnjih organa odraslih osoba i dece.

Internista se može opredeliti za dijagnostiku i lečenje unutrašnjih organa ili nastaviti sa dodatnom edukacijom za neku od subspecijalističkih oblasti:

U okviru Poliklinike Analgesis Group moguće je obaviti:
  • Specijalistički pregled reumatologa,
  • Specijalistički pregled endokrinologa, i
  • Specijalistički pregled kardiologa.

Reumatologija

Endokrinologija

Kardiologija

Scroll to Top