Centar za bol

Za mnoge ljude, život sa bolom je način života. Iako kod njih aktivan život može izgledati nemoguć, postoji nada. Moguće je povećati nivo aktivnosti i funkcionalnosti, smanjiti bol i patnju i poboljšati kvalitet života.

Poliklinika Analgesis Group danas predstavlja regionalni centar za multidisciolinarno zbrinjavanje akutnog i hroničnog bola. Tokom sedam godina postojanja razvili smo jedinstven koncept u pristupu lečenju bolova različite etiologije, koji pacijentima omogućava da svoj problem reše na jednom mestu – od dijagnostike i utvrđivanja uzroka bola, preko najsavremenijih metoda lečenja, do rehabilitacije, bez gubljenja dragocenog vremena.

Naš tim

Tim Poliklinike Analgesis Group čine iskusni lekari različitih specijalnosti kojima je zajednička ekspertiza u oblasti lečenja bolnih stanja. Okupili smo vrhunske specijaliste medicine bola, fizijatre, ortopede, neurologe, reumatologe, spinalne hirurge, endokrinologe i urologe, i tako omogućili pacijentima konzilijaran i personalizovan pristup lečenju. Koristimo tehnološki superiorne aparate i opremu renomiranih proizvođača.

Najčešća bolna stanja i sindromi koje tretiramo u Poliklinici su:

  • Muskulo-skeletni bol različite etiologije (u leđima ili vratu, kolenu, kuku, ramenu, laktu, i drugo),
  • Neuropatski bol (Dijabetesna polineuropatija, Trigeminalna, Interkostalna i Post herpetična neuralgija, Multipla skleroza, Parkinsonova bolest, Toksične, Metaboličke i Iradiacione polineuropatije, i drugo),
  • Kompleksni regionalni bolni sindrom,
  • Fibromijalgija,
  • Migrenu,
  • Reumatoidni artritis, ankilozirajući spondililtis, i drugo,
  • Bol nakon povreda perifernih nerava,
  • Bol nakon povrede kičmene moždine,
  • Bol nakon cerebrovaskularnog insulta, i
  • Bol nakon amputacije ekstremiteta.

Naš protokol lečenja bola se sastoji iz sledećih segmenata:

Pregled

Anamneze i evaluacija pacijenta nam pomaže da utvrdimo o kojoj se vrsti bola radi – akutnom ili hroničnom, a upotreba raznih upitnika i skala za bol (Vizuelno analogna skala, DN4 upitnik i Pain Detect upitnik) prisustvo neuropatske komponente bola. U toku pregleda koristimo neuropatski set kojim ispitujemo prisustvo mehaničke i termalne alodinije, reakciju na ubod igle, i za pacijent sa dijabetesnom polineuropatijom Monofilament test. Ukoliko je potrebno predlažemo dodatne dijagnostičke pretrage – elektromiografiju, ultrazvuk mekih tkiva, snimanje magnetnom rezonancom, i drugo.

Terapija

Nakon početne evaluacije naš lekar predlaže terapiju koja najčešće podrazumeva kombinaciju medikamentozne, fizikalne, komplementarne i regenerativne medicine. Veliki broj terapijski modaliteta nam omogućava da terapiju prilagodimo pacijentu uz mogućnost svakodnevne korekcije u skladu sa funkcionalnim stanjem pacijenta.

Nezaobilazni deo programa je kineziterapija koja se sprovodi pod kontrolom iskusnih terapeuta gde se pacijenti edukuju programu vežbi i preventivnim i zaštitnim položajima za određena bolna stanja.

Pacijenti sa bolom treba da znaju da je jačanje mišićne snage i obuka zaštitnih položaja važan deo ne samo našeg programa već i njihovog života. Usvajanjem programa vežbi i zaštitnih položaja u obavljanju svakodnevnih aktivnosti sprečićemo dalju iritaciju, smanjiti bol i mogućnost ponavljanja bolnih sindroma.

Psihološka podrška

Naš program podrazumeva i psihološku podršku prvenstveno za pacijente sa hroničnim bolom, gde se pacijenti edukuju raznim relaksacionim metodama u cilju kontrole bola što ima za cilj smanjenje upotrebe lekova i poboljšanje kvaliteta života.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Subspecijalista medicine bola

Scroll to Top