Spinalna hirurgija

Spinalna hirurgija ili hirurgija kičmenog stuba predstavlja granu medicine koja se bavi oboljenjima i poremećajima kičmenog stuba.
Najčešći simptom poremećaja i oboljenja kičmenog stuba je bol, ali nekada se mogu javiti i druge komplikacije kao što su slabost mišića donjih ekstremiteta i poremećaj kontrole pražnjenja mokraćne bešike i creva što predstavlja indikaciju za pregled spinalnog hirurga.

Poliklinici Analgesis Group obavljamo preglede pacijenata:
  • koji imaju poremaćaj ili oboljenje kičmenog stuba,
  • kod kojih postoji poremećaj kontrole pražnjena mokraćne bešike i creva,
  • kod kojih postoji slabost mišića donjih ekstremiteta,
  • kod kojih nije došlo do redukcije tegoba (bol) nakon sprovedene konzervativne terapije.
Indikaciju za operativnim lečenje hirurg postavlja na osnovu specijalističkog pregleda i dopunskih dijagnostičkih pretraga (Magnetna rezonanca, EMNG, CT, i drugo).
U okviru Poliklinike Analgesis Group moguće je obaviti:
Scroll to Top