Poliklinika Analgesis Group

Ponosni smo na to što u Poliklinici Analgesis Group imamo veliki spektar usluga koje možemo da pružimo našim pacijentima. Naš ljubazan i profesionalni tim je edukovan i sertifikovan iz oblasti medicine bola, fizikalne medicine i rehabilitacije, dermatologije, estetske i regenerativne medicine, reumatologije, ortopedije, neurologije, urologije, endokrinologije i spinalne hirurgije.

Pacijenti

Poliklinika Analgesis Group nastavlja da se fokusira na pružanje visokih standarda i primeni najsavremenijih terapijskih metoda u tretmanu bolnih stanja, fizikalnoj i regenerativnoj medicini.

U tretmanu bolnih stanja razvili smo jedinstven koncept sve na jednom mesto gde osim pregleda i dijagnostike možete da sprovedete i terapiju. Terapijski pristup je takođe jedinstven i podrazumeva kombinaciju: medikamentozne, komplementarne medicine (akupunktura), fizikalne i regenerativne medicine. Ovako veliki broj terapijskih modaliteta i dobra saradnja sa lekarima različitih specijalnosti nam omogućava da u tretmanu bolnih stanja pristupimo individualno, multimodalno i multidisciplinarno. Sa ovakvim pristupom lečenju uspeh je garantovan.

Ovakav pristup lečenju smo primenili i na ostale specijalnosti u Poliklinici.
Možemo da se pohvalimo da smo jedna od retkih zdravstvenih ustanova koja se bavi urodinamskim ispitivanjem mokraćne bešike. Česte urinarne infekcije, stres inkontinencija, noćno mokrenje, i drugo su samo neki od razloga zašto bi trebali da uradite ovo ispitivanje. Iako mnogi misle da je ovo prevashodno urološki ili ginekološki problem, multidisciplinarnim pristupom urologa, ginekologa, fizijatra i fizioterapeuta uspeli smo da osim dijaganostike pacijentima omogućmo i lečenja kroz Neuro Proloterapiju, različite vidove stimulacija i programe vežbi.

Ovo su samo neki od primera multidiscipliinarnog pristupa u lečenju, a u Poliklinici ih ima u svim specijalnostima, jer kao što smo naveli – to je naš koncept.
Poliklinika ima zaključene ugovore sa najvećim osiguravajućim kućama u Srbiji, a saradnju ostvaruje i sa osigravajućim kućama u inostranstvu.

Kućne posete

Razumemo da neki ljudi neće biti u mogućnosti da sprovedu dijagnostiku i lečenje u našoj Poliklinici ili bi se radije dijagnostikovali ili lečili u udobnosti svog doma ili poznatog okruženja. Naše osoblje nosi svu neophodnu opremu za pružanje dijagnostike i terapije istog kvaliteta kao što biste dobili u Poliklinici. U zavisnosti od funkcionalne osposobljenosti pacijenata naše osoblje može raditi i u parovima.

Možemo da obezbedimo lečenje u privatnosti vaše kuće ili u ustanovama za zbrinjavanje starih lica.

U okviru terapije pružamo edukaciju o odgovarajućim tehnikama transfera i mobilnosti, prevenciji padova i sprovodimo sveobuhvatan program vežbanja u kućnim uslovima.

Prevencija povreda na radu

Godišnje preko 500.000 radno sposobnog stanovništva pati od poremećaja mišićno-skeletnog sistema zbog neadekvatnih uslova rada. Usled toga izgubljeno je skoro 9 miliona radnih dana, a koji su sistem zdravstvenog osiguranja i kompanije koštale milijarde.

Naš tim je tu da prevenira poremećaje koštano-zglobnog sistema, omogući da osoblje ostane radno sposobno i da smanji broj dana odsustvovanja sa posla. Možemo da ponudimo različite pakete preventivnih mera koji bi odgovarali Vašoj kompaniji i poboljšali profesionalno okruženje i zdravlje u celini.

Lečenje bi podrazumevalo rad sa Vašim zaposlenima u Poliklinici ili na radnom mestu radi vaše udobnosti i obuhvatilo bi obuku programa vežbi i preventivnim merama i zaštinim položajima. Tretmani bi uključivali procenu i korekciju držanja, ergonomske procene i kineziterapiju.
Scroll to Top