Lumbalni bol – Beogradska hronika Jutarnji program

Reumatski bol – Beogradska hronika Jutarnji program
Koje su nove metode u terapiji bola i da li se njegovim neutralisanjem otklanja i sama bolest?