Kardiologija

Kardiologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja srca i krvnih sudova (urođenih srčanih mana, bolesti koronarnih arterija, poremećaji rada srca, srčane insuficijencije, valvularne srčane bolesti, bolesti arterija i vena).

Kardiovaskularne bolesti su najčešće i najzastupljenije bolesti savremenog sveta i vodeći uzrok smtnog ishoda u svetu. Zbog toga je prevencija ovih bolesti ili adekvatno lečenja, ukoliko su se već pojavile, od velikog značaja kako za pojedinca tako i za opštu zajednicu.

Kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema i ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti, već se koriste stetoskop, tenziometar i EKG aparat. Pregled traje prosečno oko 20-30 minuta.

U Poliklinici Analgesis Group kardiološki pregled podrazumeva:
  • uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama i prethodnim bolestima i faktorima rizika od vaskularnih, endokrinih, neuroloških, nefroloških i drugih faktora rizika kod bolesnika i krvnih srodnika,
  • EKG pregled i interpretaciju EKG-a, i
  • završno mišljenje sa savetom za terapiju i ishranu.
Scroll to Top