Urodinamsko ispitivanje

Urodinamsko ispitivanje (Urodinamika) predstavlja skup različitih metoda za ispitivanje funkcije donjeg urinarnog trakta i mišića koji učestvuju u aktu mokrenja. Ovo ispitivanje sprovodimo kako bi dobili infomacije o kapacitetu, senzibilitetu i rastegljivosti (komplijansi) mokraćne bešike, pritiscima u bešici tokom akta punjenja i pražnjenja, količini urina koji zaostaje nakon mokrenja (rezidualni urin) i aktivnosti spoljašnjeg sfinktera uretre. Na osnovu ovih informacija možemo utvrditi: stepen i vrstu oštećenja funkcije mokraćne bešike i stepen rizika za oštećenje funkcije bubrega. Na osnovu dobijenih rezultata ovog ispitivanja pravimo individualni plan i program lečenja (kombinacija medikamentozne, fizikalne, hirurške i Neuro Proloterapije) i pratimo uspešnost lečenja.
Urodinamske metode možemo podeliti u dve grupe:
 • neinvazivne – uroflometrija, određivanje rezidualnog urina, dnevnik mokrenja i test sa uloškom, i
 • invazivne – cistometrija, pressure/flow studija, videourodinamika, uretralna profilometrija.
Indikacije za sprovođenje ove metode su:
 • česte urinarne infekcije,
 • nemogućnost mokrenja (retencija),
 • nemogućnost zadržavanja urina (inkontinencija),
 • učestalo i hitno mokrenje (urgencija),
 • noćno mokrenje kod dece, i drugo.
Urodinamsko ispitivanje se odvija u nekoliko faza:
 • Urofloumetrija – meri se protok urina kod pacijenata koji imaju problem sa mokrenjem (otežano mokrenje, mokrenje u tankom mlazu, učestalo mokrenje, uvećana prostata, i drugo),
 • Urofloumetrija sa EMG-om  – ispitivanjem se procenjuje koordinacija mišića bešike koji se aktiviraju pri mokrenju i sfinktera koji dozvoljavaju pražnjenje mokraćne bešike,
 • Cistometrija – je merenje različitih pritisaka tokom punjenja bešike. Cistometrijom dobijamo podatke o aktivnosti, kapacitetu, osećaju i kontroli mokraćne bešike.

Važno je napomenuti da se ne primenjuju sve metode kod svakog pacijenta.

S obzirom da je metoda invazivna i podrazumeva plasiranje katetera, mogu se javiti peckanje pri mokrenju i krv u mokraći. U tim situacijama dovoljno je povećati unos tečnosti i simptomi će se povući nakon par dana. Ponekad lekar koji izvodi proceduru može da odredi antibiotike pre i nakon pregleda.

Procedura traje oko 45 minuta.

Retko se može javiti:
 • uporno krvarenje u mokraći,
 • groznica i temperatura iznad 38° C,
 • bol ili pečenje tokom mokrenja koje traje više od dva dana.
Da bi se ovo sprečilo, preduzimaju se sledeće mere:
 • svi instrumenti koji se koriste pri ispitivanju su sterilni,
 • svi kateteri su za jednokratnu upotrebu,
 • pre ispitivanja obavezna je sterilna urinokultura,
 • ukoliko lekar proceni: kod muškarca sterilna spermokultura i brisevi uretre, a kod žene sterilan vaginalni bris i brisevi uretre.

Pripremu za urodinamsko ispitivanje može preuzeti OVDE.

Scroll to Top