Cistoskopija

Cistoskopija (uretrocistoskopija) je endoskopska procedura koja se sprovodi urolog u cilju detaljnijeg pregleda unutrašnjosti uretre i mokraćne bešike. Radi se o bezbednom i bezbolnom pregledu koji se obavlja u ambulantno-polikliničkim uslovima, nakon čega pacijent odlazi kući.

Kako se izvodi cistoskopija?

Pregled se obavlja tako što urolog pomoću cistoskopa (optičkog instrumenta u obliku sonde) ulazi u uretru, a zatim i u mokraćnu bešiku.

Ovaj bezbolni i bezbedni pregled uz pomoć optičkog instrumeta omogućava sagledavanje unutrašnjosti uretre i mokraćne beške. Na ovaj način stiče se uvid u svaku i minimalnu promenu na sluzokoži uretre i mokraćne bešike.

Najčešće indikacije za izvođenje cistoskopskog pregleda su:

  • pojava krvi u urinu (hematurija),
  • pojava nevoljnog gubitka mokraće (urinarna inkontinencija),
  • pojava bola tokom akta mokrenja,
  • ispitivanje uzroka čestih i ponavljanih urinarnih infekcija,
  • ukoliko postoji sumnje na kalkulozu i/ili karcinom mokraćne bešike.

Indikacije za cistoskopijom su i određene operacija i minimalno invazivnih procedura:

  • u sklopu transuretralne resekcije (TUR) tumora mokraćne bešike,
  • u sklopu dijagnostike i preoperativne pripreme benignog uvećanja prostate,
  • teflonizacija ostijuma uretre,
  • intradetruzorna injekcija botulinum toksina A.

Priprema za cistoskopiju

Priprema za cistoskopiju podrazumeva pražnjenje mokraćne bešike neposredno pre izvođenja procedure. Pregled traje 15-30 minuta.

Koliko je bezbedan cistoskopski pregled?

Ozbiljnijih posledica nakon pregleda nema. Retko pacijent može primetiti pojavu krvi u bešici ili mokraćnoj cevi, bol u stomaku i peckanje u toku mokrenja. Pacijentima se savetuje da kontrolišu svoju telesnu temperaturu, jer pojava komplikacije je praćena temperaturom višom od 38°C i pojavom krvi u urinu. U tom slučaju javite se urologu.
Da li je pregled bolan?
Sama intervencija je bezbolna. Pacijent tokom pregleda može osetiti određenu nelagodnost kada cistoskop prolazi kroz uretru i ulazi u bešiku, kao i snažnu potrebu za mokrenjem u trenutku punjenja mokraćne bešike vodom.
Šta se preporučuje nakon završenog pregleda?
Nakon sprovedene procedure savetuje se mirovanje do kraja dana i jednokratno uzimanje antibiotika, po preporuci urologa.
Scroll to Top