Botulin toksin A

Botulin toksin A (Dysport, Botox) je danas široko prihvaćena metoda u tretmanu urgentne urinarne inkontencije. Urgentnu urinarnu inkontinenciju najčešće izazivaju neurološka stanja kao što je Multipla skleroza i oštećenje kičmene moždine i kod žena sa hiperaktivnom bešikom kada nisu pronađeni drugi uzroci simptoma.

Šta je hiperaktivna mokraćna bešika (OAB)?

Simptome hiperaktivne bešike izazivaju kontrakcije mišića mokraćne bešike koji se skupljaju kako bi izbacili urin kada mokraćna bešika nije puna. Poremećaj nervne regulacije koji se događa kod navedenih neuroloških stanja ili oboljenja je glavni uzrok hiperaktivnosti. Osim toga, nervna regulacija može dovesti do otežanog pražnjenja bešike zbog nemogućnosti sfinktera uretre da se opusti. Tada imamo paradoksalnu reakciju da se mišići bešike kontrahuju, a da se sfinkter ne opusti (detrusor/sfinkter disinergija).
Hiperativnost mokraćne bešike najčešće dovodi do sledećih simptoma:
 • nagli osećaj da treba hitno da mokrite,
 • bešiku koja curi u vreme kada imate hitan nagon za uriniranjem,
 • potrebu da se ide često u toalet čak i kada bešika nije puna,
 • potrebu učestalnog odlaska tokom noći u toalet.

Kako Botulin toksin A deluje na bešiku?

Botulinum toksin A deluje na bešiku tako što:
 • opušta mišić zida mokraćne bešike (mišić detrusor), i
 • smanjuje nagon za mokrenjem i inkontinenciju.
Nakon tretmana, efekti toksina traju nekoliko meseci nakon kojih mišići vraćaju svoju normalnu jačinu (između 8 do 9 meseci, nekada duže).

Kada se preporučuje Botox?

Pacijenti koji imaju hiperaktivnu mokraćnu bešiku ili neurogenu hiperaktivnost detrusora i kod kojih konzervativni način tretmana (fizikalna i medikamentozna terapija) nije dao rezultat mogu biti kandidati za primenu Botox-a.

Pre primene Botox-a potrebno je uraditi urodinamsko ispitivanje mokraćne bešike kako bi se potvrdila vaša dijagnoza.

Urodinamsko ispitivanje je potrebno sprovosti i zbog toga što pacijenti kod kod kojih se utvrdi da je curenje urina izazvano stres inkontinencijom (curenje urina nakon kašljanja, kijanja ili nošenja tereta ili vežbanja), tada Botox nije efikasan.

Kontraindikacija za Botox:

 • alergija na botulin toksin A,
 • Mijastenija gravis ili Iton-Lambertov sindrom,
 • aktivna ili nelečena infekcija mokraćne bešike, i
 • trudnoća.
Opis Botox tretmana
Botox tretman je bezbedan i jednostavan i obavlja se kao jednodnevna procedura u ambulantno – poliklničkim uslovima ili bolnici.

Injekcije Botulin toksina A se najčešće daju u lokalnoj anesteziji u ambulantno – polikliničkim uslovima, a mogu se dati pod opštom ili spinalnom anestezijom u bolničkim uslovima.

Za aplikacaiju Botulin toksin A u mokraćnu bešiku koristimo cistoskop. Preko cistoskopa, urolog injektira Botulin toksin A u mišić bešike (10-30 mesta aplikacije).

Obično je tretman komforan za pacijenta, ali ukoliko se tretman sprovodi pod lokalnom anestezijom, može se osetiti bockanje ili blaža nelagodnost u toku postupka. Pacijenti ne osećaju bol. Nakon tretmana, vaša bešika se prazni i idete kući.

Nekoliko dana nakon tretman savetuje se da pijete više tečnosti kako bi smanjili rizik od urinarne infekcije. Eventualno se jednokrano mogu dati antibiotici.
Moguće komplikacije i kakva su očekivanja nakon Botox tretmana?
Ozbiljnih komplikacije nakon Botox tretmana nema. Možete osetiti peckanje u toku mokrenja, a urin može da sadrži tragove krvi u prvih 24-48 sati nakon tretmana.

Možete zapaziti otežano pražnjenje mokraćne bešike. Razlog otežanog pražnjenja je Botox koji opušta mišiće mokraćne bešike, što može smanjiti njenu sposobnost da se kontrahuje i prazni. Ukoliko ne možete da u potpunosti ispraznite mokraćnu bešiku, neohoodno je da se obučite sprovođenju intermitentne samokateterizacije. Kada se efekat Botox-a umanji, funkcija mokraćne bešike se vraća.

Botulin toksin A ne deluje odmah, već tokom nekoliko dana do 2 nedelje nakon tretmana. Tada bi trebalo bi da počnete da osećatet poboljšanje. Poboljšanje bi trebalo da se ogleda u sledećem:
 • olakšanje od naglog nagona za mokrenjem,
 • smanjenje curenja urina ili njegovo zaustavljanje,
 • smanjenjei broj odlazaka u toalet.
Koliko traje i koliko je uspešan Botox tretman?
Efekat tretmana obično traje 6 do 9 meseci. Za neke žene, jedan tretman je sve što je potrebno dok je drugima potrebno ponavljanje tretmana.

S obzirom da je kliničko iskustvo Botox tretmana za lečenje urinarne inkontinencije u ovom momentu relativno ograničeno, studije navode da su šanse 60% do 90% da se postigne značajno poboljšanje.
Scroll to Top