Celular Matriks

Celular Matriks (Cellular Matrix) predstavlja metodu regenerativne medicine koja obezbeđuje sinergističko dejstvo PRP-a (plazma obogaćena trombocitima) i hijaluronske kiseline. U kombinaciji sa fizikalnom terapijom predstavlja jedan od najboljih mogućih tretmana dostupnih za elimisanje bola, otoka, povećanje pokretljivosti i ubrzanje regeneracije.

Hijalouronska kiselina koja se nalazi u Celular Matriksu je visoko koncentrovana i veoma viskozna što zglobovima obezbeđuje bolju elastičnost i stabilnost i predstavlja dobru podlogu za regeneraciju hrskavice unutar zgloba.

Sa druge strane, PRP sa brojnim faktorima rasta unutar trombocita doprinosi proliferaciji i diferencijaciju ćelija čime se postiže izuzetno regenerativno dejstvo u periodu oporavka.

Efekti Celular Matriksa

  • kod preko 97% pacijenata dolazi do smanjenja bola, otoka i osećaja težine u zglobu,
  • povećava se obim pokreta, i
  • ubrzava se regeneracija hrskavice i ostalih zglobnih struktura.

Priprema i primena Celular Matriksa

Od pacijenta se uzima oko 6ml krvi iz vene. Krv se odvaja u posebne epruvete u kojima se već nalazi medijum za PRP i hijaluronska kiselina.

Epruvete sa Celular matriksom se centrifugiraju po unapred određenom protokolu kako bi se izdvojila tečna frakcija krvi od ostatka. Preparat se daje direktno u zglob nakon pripreme operativnog polja rastorom povidona, i procedura se mora raditi pod apsolutno sterilnim uslovima uz upotrebu sterilnih kompresa i sterilnih rukavica, kako ne bi došlo do pojave infekcije.

Indikacije za primenu Celular Matriksa

  • osteoartritis, odnosno brojni zapaljenski, reumatoidni procesi na zglobu,
  • artroza odnosno, proces okoštavanja (gonartroza-okoštavanje kolena, koksartroza – okoštavanje kuka, ali i artroze drugih zglobova, poput ramena, ili lakta),
  • nakon operativnog lečenja meniskusa, ukrštenih ligamenata kolena, ramena i kuka.

Neželjeni efekti

Kod malog broja pacijenata, može da dođe do jačeg bola samog zgloba, ali to stanje ne traje duže od jednog dana.

Postoje li stanja kada je zabranjeno davanje ovog preparata?

Ukoliko pacijent unosi bilo koji lek koji je u takozvanoj grupi antiagregacionih lekova, to ne bi trebalo da radi bar sedam dana pre tretmana (NSAIL, Aspirin, Plavix, Ticlodix).

Pacijenti na antikoaguloananoj terapiji (Faaxiparin, Varfarin) i visokim dozama kortikosteroida nisu kandidati za ovo lečenje dok su na terapiji.

Akutna zapaljenska stanja zgloba, akutni infektivni i purulentni artritis, maligna stanja, hematološki pacijenti i pacijenti sa trombocitopenijom, su kontraindikacije za primenu ovog tretmana.
Šta posle tretmana?
Nakon primene Celular Matriksa savetuje se mirovanje ili pacijentu ograničiti kretanje, a od sledećeg dana sprovođenje fizikalne terapija.
Fizikalna terapija treba da podrazumeva analgetske, antiedematozne i regenerativne terapijske modalitete i kineziterapiju.
Scroll to Top