Pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi oboljenjima i razvojem deteta od rođenja do kasne adolescencije. Razvojem nauke i medicine vremenski raspon delovanja pedijatrije je proširen i na prenatalni period.

Naročito smo fokusirani na praćenje razvoja i razvojnih anomalija kod dece. Pre svega mislimo na poremećaje kičmenog stuba, grudnog koša i stopala.

U Poliklinici Analgesis Group se bavimo pregledima, dijagnostikovanjem i lečenjem oboljenja i poremećaja razvoja kod dece.

U okviru Poliklinike Analgesis Group moguće je obaviti:

  • Pregled lekara specijaliste pedijatrije,
  • Ultrazvučni pregled kukova, i
  • Praćenje razvoja deteta.
Scroll to Top