Terapija bola

Poliklinika Analgesis Group organizuje program terapije u trajanju od dve nedelje za pacijente sa akutnim i tri nedelje za pacijente sa hroničnim bolom, kojima bol predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, remeti ih u obavljanju aktivnosti dnevnog života i utiče na kvalitet života.

Naš program se sastoji iz:

  • Početne evaluacije pacijenata koja nam pomaže da utvrdimo o kojoj se vrsti bola radi – akutnom ili hroničnom. Korišćenjem uputnik za bol (DN4 upitnik i Pain Detect) možemo da utvrdimo prisustvno neuropatske komponente bola. U toku pregleda koristimo neuropatski set kojim ispitujemo prisustvo mehaničke i termalne alodinije, reakciju na ubod igle i za pacijent sa dijabetičnom polineuropatijom Monofilament test. Ukoliko je potrebno predlažemo da se uradi i dodatna dijagnostika – MR, CT, elektromiografski pregled, ultrazvuk mekih tkiva, i drugo. Nakon početne evaluacije naš lekar predlaže terapiju.
  • Kineziterapije – koja je nezaobilazni deo programa, a koja se sprovodi pod kontrolom iskusnih fizio i radnih terapeuta. u okviru kineziterapijskog programa pacijente edukujemo programu vežbi i zaštitnim položajima i pokretim za određena bolna stanja. Pacijenti sa bolom treba da znaju da je jačanje mišićne snage i obuka zaštinih položaja važan deo ne samo našeg programa već i njihovog života. Usvajanjem programa vežbi i zaštitnih položaja u obavljanju svakodnevnih aktivnosti sprečićemo dalju iritaciju, smanjiti bol i mogućnost ponovljanja bolnih sindroma.
  • Psihološke podrške – prvenstveno za pacijente sa hroničnim bolom, gde pacijente edukujemo različitim relaksacionim metodama u cilju kontrole bola, smanjenje upotrebe lekova i poboljšanje kvaliteta života.
U Poliklinici Analgesis Group lekarski tim je u svakodnevnom kontaktu sa pacijentima, prati sprovođenje terapije, efekat primenjene terapije, promene intenziteta bola i u skladu sa tim predlaže promenu ili dopunu terapije.

Komplementarna medicina

Regenerativna medicina

Scroll to Top