Komplementarna medicina

Početkom 2019. godine usvojene su izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti kada je i usvojen naziv Komplementarna medicina koja obuhvata one tradicionalne i komplementarne metode i postupke prevencije, dijagnostičke procene, lečenja, zdravstvene nege i rehabilitacije koji blagotvorno utiču na čovekovo zdravlje ili njegovo zdravstveno stanje i koji, u skladu sa važećom medicinskom doktrinom, nisu obuhvaćeni metodama i postupcima konvencionalne medicine.

Metode i postupke komplementarne medicine može u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, u skladu sa ovim zakonom i propisima obavljati zdravstveni radnik kojem je Ministar rešenjem izdao dozvolu za obavljanje određenih metoda i postupaka komplementarne medicine.

Dozvoljene su samo one metode i postupci komplementarne medicine koji:
 • ne štete zdravlju;
 • pacijenta ne odvraćaju od upotrebe metoda i postupaka konvencionalne medicine;
 • se izvode u skladu sa priznatim standardima komplementarne medicine.
Metodi prevencije, dijagnostičke procene, lečenja i rehabilitacije komplementarne medicine su sledeći:

 • Akupunktura,
 • Metode stimulacije akupunkturinih mikrosistema,
 • Kvantna medicina,
 • Homeopatija,
 • Tradicionalna kineska medicina,
 • Ajurveda – tradicionalna indijska medicina,
 • Hiropraksa, i
 • Osteopatija.
U Poliklinici Analgesis Group od komplementarnih metoda sprovodimo akupunkturu.

Svi doktori koji sprovode akupunkturu dobili su dozvolu za obavljenje akupunkture od Ministarstva zdravlja.
Scroll to Top