Tekar terapija

Tekar terapija predstavlja jednu od najdelotvornijih terapijskih modaliteta kod povreda mekih tkiva (mišića, tetiva i ligamenata). To je terapija radiofrekventnim talasima koja u organizmu izaziva endogenu topotu. Na organizam deluje analgetski, regenerativno i antiinflamatorno. Poboljšava aktivnost enzima, vaskularizaciju i oksigenaciju tkiva, povećava metabolizam ćelije, resorpciju edema i štetnih produkata metabolizma, pospešuje limfnu drenažu. Za razliku od drugih termoterapijskih procedura Tekar terapijom možemo tretirati dublje delove tkiva. Može se primeniti samosatalno ili u kombinacija sa drugim terapijskim modalitetima fizikalne medicine i rehabilitacije (kineziterapija, dekompresiona terapija, IC lampa, laseroterapija, akupunktura, i drugo).

Tekar terapija koristi dva načina rada:
 • kapacitativni način – kada želimo da tretiramo površinske slojeve tkiva (kožu, mišiće, limfni sistem), i
 • rezistivni način – kada želimo da tretiramo duboke strukture tkiva (ligamente, tetive, koštano tkivo, hrskavicu).
Najčešće se primenjuje kombinacija oba načina rada, jer tada postižemo pun efekat ove terapije.
Indikacije za primenu Terak terapije su:

 • bol u vratu i leđima,
 • tendinitis i tendinopatije,
 • bolno rame (periartritis, smrznuto rame)
 • gonartroza i koksartroza,
 • distorzija i distenzija skočnog zgloba,
 • plantarni fascitis, petni trn,
 • rupture mišića, tetiva i ligamenata,
 • miofascijalni bolni sindrom,
 • povišen tonus mišića,
 • kontrakture zglobova, i
 • sindroma karpalnog tunela.
Scroll to Top