Kineziterapija

Kineziterapija predstavlja primenu pokreta u terapijske svrhe. Sve osobe bez obzira na pol i uzrast imaju velike koristi od redovnog vežbanja. Dobro isplaniran kineziterapijski program poboljšava ukupno zdravlje, funkcionalnu sposobnost i kvalitet života. Zbog toga možemo reći da kineziterapija predstavlja važan metod u prevenciji i lečenju različitih patoloških i bolnih stanja.

Kinezitrapiju čine dva fundamentalna principa:
  • primena vežbi, i
  • edukacija preventivnih mera i zaštinih položaja.
U Poliklinici Analgesis Group kineziterapija predstavlja sastavni deo terapijskog programa. Kineziterapijski protokol zavisi od osnovne bolesti, vrste i intenziteta bola, funkcionalnih sposobnosti i pridruženih oboljenja.
U Poliklinici ne postoje univerzalni protokoli ili grupne vežbe već je program individualan i promenljiv u skladu sa svakodnevnog procenom našeg tima. Kineziterapijski program sprovode iskusni i sertifikovani strukovni terapeuti.

Svi pacijenti koji sprovedu kineziterapijski programa u Poliklinici obučeni su programom vežbi, preventivnim merama i zaštitnim položajima.

Osim bolnih stanja u Poliklinici sprovodimo:
  • rehabilitaciju nakon sprotskih povreda,
  • neurološku rehabilitaciju (CVI, Multipla skleroza, Parkinsonova bolest i drugo),
  • neuroortopedsku rehabilitaciju (povrede kičmene moždine),
  • vertebrološku rehabilitaciju (lumbalni, cervikalni sindrom),
  • posttraumatsku rehabilitaciju (prelomi i povrede gornjih i donjih ekstremiteta), i
  • kineziterapiju kod dijabetesne polineuropatije.
Scroll to Top