Elektroterapija

Elektroterapija je deo fizikalne terapije koja podrazumeva primenu bioloških efekata električne struje na ljudski organizam.

Klinički efekat elektroterapije je posledica nadražajnog, elektrohemijskog i termičkog efekta na tkiva, a koja dovode do: redukcije bola, jačanja mišića, ubrzanja regenerativnih procesa, poboljšanja cirkulacije, modulacije inflamacije, redukcije, i drugo.

U Odeljenju za fizikalnu medicinu Poliklinike Analgesis Group plan elektroterapijskog dana se pravi individualano za svakog pacijenta i zavisi od: uzrokа bolesti, vrsta i intenzitet bola, funkcionalna procena pacijenta i prisustvo pridruženih bolesti.
U svakodnevnu kliničku praksu uveli smo termin elektroterapijski dan što podrazumeva da pacijent dobije sve potrebne elektroterapijske procedure u zavisnosti od gore navedenih faktora.

Kao što organizam gledamo kao celinu tako i lečenje moramo posmatrati kao jedan mozaik koji čine različiti elektroterapijski modaliteti.

U Poliklinici Analgesis Group sprovodimo sledeće elektrorapijske procedure:
  • klasične elektroterapijske procedure: TENS, Galvanske, Dijadinamske i Interferentne struje, Elektrostimulacija, Funkcionalna elektrostrimulacija (FES), i drugo,
  • H struje (horizontalna terapija), i
  • Compex terapija.
Scroll to Top