Fizikalna terapija

U Odeljenju za fizikalnu medicinu Poliklinike Analgesis Group plan i sprovođenje fizikalne terapije pravi se individualno za svakog pacijenta i zavisi od mnogih faktora kao što su: procena bola, intenzitet bola, funkcionalna procena pacijenta i prisustvo pridruženih bolesti, i drugo.

Naš terapijski pristup podrazumeva upotrebu različitih terapijskih modaliteta fizikalne medicine i rehabilitacije i počiva na kliničkim dokazima i iskustvu dobre kliničke prakse. Oba izvora pokazuju da je najefikasniji metod tretiranja povreda i bolnih stanja mišićno-skeletnog sistema kombinacija različitih terapijskih modaliteta fizikalne medicine i rehabilitacije kreirana prema individualnim potrebama pacijenta.

Svi terapijski modaliteti koje primenjujemo imaju izuzetno mali broj kontraindikacija i neželjenih dejstava i mogu se bezbedno primenjivati kod većine pacijenata.

Terapjski efekti različitih modaliteta fizikalne medicine i rehabilitacije su i dalje predmet istraživanja, ali ih najčešće koristimo zbog svog analgetskog, antiedematoznog, antiinflamatornog i biostimulativnog dejstva.

Terapijski modaliteti fizikalne medicine i rehabilitacije u tretmanu bola deluju specifično na neuro-fiziološke mehanizme nastanka bola (akutnog i neuropatskog) i to:
  • promenom praga nadražljivosti i brzine provođenja,
  • modulacijom prenosa bola na nivou kičmene moždine,
  • povećanjem nivoa endorfina,
  • promenom osetljivosti mišićnog vretena, i drugo.
Osim toga deluju na smanjenje mišićnog spazma, edema i ishemije, poboljšavaju cirkulaciju, i drugo.

Terapijski modaliteti:

Scroll to Top