Terapija bola

Terapija bola

Centar za bol i fizikalnu terapiju Analgesis organizuje program terapije u trajanju od dve nedelje za pacijente sa akutnim i tri nedelje za pacijente sa hroničnim bolom, kojima bol predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, remeti ih u obavljanju aktivnosti dnevnog života i utiče na kvalitet života.

Naš program se sastoji iz:

  • Početne evaluacije pacijenata koja nam pomaže da utvrdimo o kojoj se vrsti bola radi – akutnom ili hroničnom. Korišćenjem uputnik za bol (DN4 upitnik i Pain Detect) možemo da utvrdimo prisustvno neuropatske komponente bola. U toku pregleda koristimo neuropatski set kojim ispitujemo prisustvo mehaničke i termalne alodinije, reakciju na ubod igle i za pacijent sa dijabetičnom polineuropatijom Monofilament test. Ukoliko je potrebno predlažemo da se uradi i dodatna dijagnostika - MR, CT, elektromiografski pregled, UZ mekih tkiva, itd.
  • Nakon početne evaluacije naš lekar predlaže terapiju.
  • Terapija podrazumeva kombinaciju medikamentozne (NSAIL, intraartikularna infiltracije zglobova i mekih tkiva) i agenasa fizikalne medicine i rehabilitacije (TENS, laser, H struje - horizontalna terapija, IFS, DDS, galvanizacija itd.).
  • Nezaobilazni deo programa je kineziterapija pod kontrolom iskusnih fizio i radni terapeuta gde se pacijenti edukuju programu vežbi  i zaštitnim položajima i pokretim za određena bolna stanja. Pacijenti sa bolom treba da znaju da je jačanje mišićne snage i obuka zaštinih položaja važan deo ne samo našeg programa već i njihovog života. Usvajanjem programa vežbi i zaštitnih položaja u obavljanju svakodnevnih aktivnosti sprečićemo dalju iritaciju, smanjiti bol i mogućnost ponovljanja bolnih sindroma.
  • Naš program podrazumeva i psihiološku podršku prvenstveno za pacijente sa hroničnim bolom, gde se pacijenti edukuju raznim relaksacionim metodama u cilju kontrole bola, smanjenje upotrebe lekova i poboljšanje kvaliteta života.

U Centru za bol i fizikalnu terapiju Analgesis lekarski tim je u svakodnevnom kontaktu sa pacijentima, prati sprovođenje terapije, efekat primenjene terapije, promene intenziteta bola i u skladu sa tim predlaže smanjenje ili dopunu terapije.

© 2018 Privacy Policy