Naše preporuke

Centar za bol i fizikalnu terapiju Analgesis je nastao na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa pacijentima ali i na osnovu spoznaje da pacijenti sa bolom, a tu pre svega mislimo na hronični bol, lutaju od jednog do drugog specijaliste tražeći rešenje svog problema. U tom traganju često se dešava da pacijenti sami uzimaju terapiju koju su im preporučili prijatelji, koju su čuli na televiziji ili pročitali na internetu. Na taj način neće rešiti svoj problem ali ga mogu pogoršati.
Iako bol i dalje predstavlja nedovoljno razjašnjen problem, danas možemo reći da mnogo više znamo o nastanku, putevima koju učestvuju u prenošenju bola i ulozi kičmene moždine i mozga u obradi bolnih senzacija. Nova saznanja su promenila i terapijske protokole i upotrebu preparata u tretmanu bolnih stanja. Iako se upotreba lekova višestruko povećala, ne možemo reći da se procenat osoba sa bolom smanjio. Razlog tome je svakako nesvrsishodna upotreba lekova.

Terapija bola se određuje na osnovu anamneze, kliničkog pregleda koji bi trebalo da obuhvati upotrebe upitnika za procenu bola (intenziteta i neuropatske komponeneta) i dopunskih ispitivananja (Magnetna rezonanca, EMNG, UZ mekih tkiva itd.). Terapiju treba da odredi iskusan lekar koji bi trebalo da uzme u obzir opšte stanje osobe, pridružene bolesti i upotrebu drugih lekova. Način uzimanja preparata i praćenje efekata terapije su takođe deo terapijskog protokola.

Bol je kompleksan zdavstveni problem i njime se bave timovi lekara raznih specijalnosti.
Nadam se da će Vas sve gore navedeno odvratiti od ideje da sami započenete lečenje. Prvi i nabolji korak je da se javite lekaru – specijalisti za bol.

Bol u leđima, koje navike vode kvalitetnijem životu sa manje bola?

Bol u leđima, koje navike vode kvalitetnijem životu sa manje bola?

Predstavljanje klinike u emisiji Info Klinika na Pink TV

Predstavljanje klinike u emisiji Info Klinika na Pink TV

KORISNE INFORMACIJE

Centar za bol je zvanična ordinacija Baleta Narodnog pozorišta i Vaterpolo kluba Crvena Zvezda.

Imamo ugovore sa najvećim osiguravajućim kućama u Srbiji, GENERALI, UNIQA osiguranje i Wiener Städtische osiguranje.

NAŠE OSOBLJE

Doc. dr. Saša
Milićević
Bojana Milošević
fizioterapeut
Slider

KONTAKT

Baba Višnjina 19, Vračar
11100 Beograd, Srbija

+381 11 3444 111
+381 66 3444 11