Horizonatalna terapija

Horizonatalna terapija

Horizontalna terapija je savremena elektroterapijski procedura koja podrazumeva primenu srednjefrekventnih struja sa izrazitim analgetskim i biostimulativnim efektom.

Ima široko polje primene i fizikalnoj medicine kod:

  • raznih vidova reumatizma,
  • posttraumatskih stanja,
  • osteoporoze,
  • metaboličkih promena,
  • poremećaja cirkulacije i dr.

U terapiji bola se primenjuje kako kod akutnog tako i kod hroničnog bola kod:

  • bola u leđima i vratu,
  • bola u kolenu,
  • bola ramenu, itd.

Primenjuje se i kod pojačanog spasticiteta kod:

  • povreda kičmene moždine, i
  • vratne i lumbalne mijlopatije

Vreme aplikacije je 25-60 minuta.

© 2018 Privacy Policy