Doktor Saša Milićević

Radno iskustvo

Septembar 2016. – do danas
Docent na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru
, Departman za Biomedicinske nauke, Studijski program Rehabilitacija.
Februar 2016. – do danas
Centar za bol i fizikalnu terapiju Analgesis, u Beogradu. Angažovan u dopunskom radu.
Februar 2018. – do danas
Angažovan na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Oktobar 2011. – do danas
Visoka strukovna škola Milutin Milanković u Beogradu, strukovni profesor.
Septembar 2009. – Mart 2018.
Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović u Beogradu. Radio na odeljenjima za neuroortopedsku i neurološku rehabilitaciju. U periodu od avgusta do oktobra 2014. obavljao dužnost pomoćnika direktora za naučno-istraživački rad Klinike
Februar 1999. – Novembar 2009.
Klinika za hirurgiju i ortopediju KBC Priština.

Edukacije i Kvalifikacije

Januar 2017.
Završio drugi krus iz Akupunkture i stekao zvanje akupunturologa.
Januar 2016.
Uspešno završio subspecijalizaciju i odbranio rad sa temom: Korelacija parametara bolne senzitizacije i snage mišića trupa kod pacijenta sa lumbalnim bolom iz oblasti Medicine bola na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje Specijaliste Medicine bola.
Januar 2013.
Na osnovu publikovanih radova dobio titulu Primarijusa.
Maj 2013.
Odbranio doktorsku disertaciju iz obalasti Neuronauka na Fakultetu medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu sa temom Analiza faktora koji utiču na funkcionalni oporavak pacijenata sa povredom kičmene moždine, i stekao zvanje doktora medicinskih nauka.
May 2012.
Završio specijslističke studije II nivao iz oblasti Menadžmet u zdravstvu, na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu. Uspešno odbranio rad sa temom: Interkulturna dimenzija u upravljanju zdravstvenim sistemima u pružanju zdravstvenih usluga i stekao zvanje Specijaliste, menadžera u zdravstvu.
2001-2005.
Specijalizaciju iz obalsti Fizikalne medicine i rehabilitacije završio na Medicinskom faklutetu Univerziteta u Beogradu sa odličnim uspehom.
1989-1998.
Završio Medicinski fakulutet, Univerzitet u Prištini.

Kursevi, edukacije

Oktobar 2017.
Škola Neuroaptskog bola u Bergamu, Italija u organizaciji Evropskom udruženju za bol (EFIC).
Januar 2017.
Završio kurs iz akupunkture i stekao zvanje akupunkturologa.
Oktobar 2016.
Završio kurs Ultrazvuk mekih tkiva i Interventni ultrazvuk mekih tkiva.
Jul 2015.
Škola za bol u Krakovu, Poljska, Evropskog udruženja za bol (EFIC)
2011-2012.
Škola za elektromioneurografiju (EMNG) u KBC Bežanijska Kosa, odeljenje za neurofiziologiju.
Mart 2011.
Internacionalni kurs neuropatskog bola u Portu, Portugalija
Februar 2008.
Kurs iz Palijativne medicine u okviru TEMPUS projekta na Medicinskom fakultetu u Beogradu u kooperaciji sa Medicinskim fakultetima u Lionu i Firenci.

Članstva

Srpskog lekarskog društva,
Udruženje za Fizikalnu rehabilitacionu medicine Srbije,
Internacionalnog udruženje za Fizikalnu i rehabilitacionu medicinu (ISPRM),
Društva za neuronauke Srbije, Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije,
Evropskog udruženja za bol (EFIC),
i Internacionalnog udruženja za bol (IASP).

Publikacije

1. Milićević S, Bukumirić Z, Karadžov Nikolić A, Sekulić A, Ćorac A, Trajković G, Janković S. Predictors of lenght of stay in patients with spinal cord injury. Phys Med Rehab Kuror 2015; 25; 136-140. DOI http//dh.doi.org/10.1055/s-0035-1548771.
2. Milićević S, Bukumirić Z, Karadžov Nikolić A, Babović R, Ćorac A, Sekulić A, Janković S. Analysis of the factor influencing functional outcomes in patients with spinal cord injury. Journal of Physical Therapy Science, Tokyio, Japan; Vol. 26, No 1, January 2014, ISSN 0915-5287; p. 67-71.

Bol u leđima, koje navike vode kvalitetnijem životu sa manje bola?

Bol u leđima, koje navike vode kvalitetnijem životu sa manje bola?

Predstavljanje klinike u emisiji Info Klinika na Pink TV

Predstavljanje klinike u emisiji Info Klinika na Pink TV

KORISNE INFORMACIJE

Centar za bol je zvanična ordinacija Baleta Narodnog pozorišta i Vaterpolo kluba Crvena Zvezda.

Imamo ugovore sa najvećim osiguravajućim kućama u Srbiji, GENERALI, UNIQA osiguranje i Wiener Städtische osiguranje.

NAŠE OSOBLJE

Doc. dr. Saša
Milićević
Bojana Milošević
fizioterapeut
Slider

KONTAKT

Baba Višnjina 19, Vračar
11100 Beograd, Srbija

+381 11 3444 111
+381 66 3444 11