Dekompresiona terapija

Dekompresiona terapija

Dekompresiona terapija (spinalna dekompresija, trakcija) predstavlja terapijski metodu istezanja vratnog i lumbalnog dela kičme korišćenjem mehaničke sile. To je vid terapije gde istezanjem pojedinih segmenata kičmenog stuba postižemo negativna pritisak unutar diska i tako stvaramo vakum fenomen. Šta radi vakum fenomen:

 • povećava intervertebralni prostor i tako smanjuje pritisak na nervne i koštane strukture,
 • poboljšava cirkulaciju i tako utiče na proces inflamacije i
 • poboljšava regeneraciju.

Ova terapija je bila poznata decenijama unazad ali zbog neusavršenosti aparata nije imala bitniju ulogu u fizikalnoj medicini i terapiji bola. U poslednjih 20 godina ova metoda je doživela procvat i široko se primenjuje u Americi i zemljama Evropske unije. Terapija je bezbedna, pacijent udobno leži na specijalnom krevetu, fiksiran specijalnim kaiševima preko grudnog koša i struka. Priključen je na aparat sa određenim kompjuterskim programom koji isteže kičmeni stub zadatom silom. Ovakav princip delovanja smanjuje bol i omogućava lečenje diskusa bez operacije.

Dosadašnja klinička ispitivanja pokazuju njenu efikasnost u 76-86% slučajeva, što predstavlja izuzetno veliki procenat uspešnosti ove terapije.

Indikacije za primenu dekompresione terapije su:

 • protruzija intervertebralnog diskusa,
 • bubrenje diskusa,
 • degeneracija diskusa,
 • polidiskopatija,
 • bol nakon operacije diskusa,
 • spondiloza i spondilartroza,
 • faset sindom,
 • lumbalni i cervikalni hronični bolni sindrom,
 • deformiteti kičma kod dece,
 • sportske povrede

Predlaže se 10 - 15 terapija u trajanju od 30 minuta. Za vreme terapije pacijent ne treba da oseća bol. Ako u toku tretmana dođe do pojave bilo kojih neželjenih simptoma terapija se prekida.

Kontraindikacije za sprovođenje trakcije su:

 • strukturne bolesti kao što su tumor ili infekcija,
 • pacijenata sa vaskularnim problemima,
 • bilo koja stanja u kojima je kretanje kontraindikovano,
 • pacijenata sa akutnim poremećajima koja bi mogla biti pogoršana terapijom (distorzije, distenzije itd.),
 • pacijenata sa labilnim zglobovima kičme
 • trudoća,
 • osteoporoza,
 • hiatus hernija.

© 2018 Privacy Policy